Category: ISMA

ISMA (Istighosah Bersama)

Jember, 14 maret 2020 Bidang 3 dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Matematika, Mathematics Students Club atau akrab dipanggil MSC kali ini mengadakan program kerja keagamaan yang berjudul Isma […]

ISTIGHOSAH BERSAMA (ISMA)

Assalamualaikum wr. wb. wahai akhi dan ukhti semua. Semoga kita masih diberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Kali ini MSC khususnya bidang 3 kerohanian menyelenggarakan Istighosah Bersama (ISMA) tepatnya pada hari […]